Cenník

Cenník

 • Nemajetkové spory 30 €/hodina
 • Majetkové spory (v prípade, ak dôjde k vyplateniu uvedenej sumy účastníkom mediačného konania):
  • do 3.320 € 10 % z hodnoty
  • od 3.321 € do 6.640 € 9 % z hodnoty
  • od 6.641 € do 16.600 € 6 % z hodnoty
  • od 16.601 € do 33.200 € 4 % z hodnoty
  • od 33.201 € do 66.400 € 3 % z hodnoty
  • viac ako 66.401 € 2 % z hodnoty
 • Úvodné stretnutie              20 €

(v cene je zahrnuté následné preštudovanie prípadu, vyzvanie druhej strany)

 • spísanie dohody o začatí mediácie a jej uloženie v Notárskom

centrálnom registri listín            20 €

 

 • Hodinová sadzba sa účtuje i za neúplnú (t.j. za každú začatú) hodinu mediačného stretnutia.
 • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody.
 • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.
 • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie nastáva v písomnej forme – formou dohody – pred začatím mediačného konania.

 

Suma za úvodné stretnutie sa platí pri návrhu na riešenie sporu mediáciou, suma za spísanie dohody o začatí mediácie a jej uloženie v Notárskom centrálnom registri listín sa platí po spísaní tejto dohody a suma ako odmena mediátora za uskutočnenie mediácie sa platí po skončení mediácie.

Prejsť na panel nástrojov

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com