Výhody mediácie

  • cenová výhodnosť
  • rýchlosť. Konflikty prostredníctvom mediácie možno riešiť takmer okamžite bez čakania na stanovenie termínu, objektívne zavinených prieťahov a pod., bez dodržiavania procesných povinností a pevného rokovacieho poriadku.
  • ústretovosť. Pri mediačnom konaní majú účastníci jedinečnú možnosť nadviazať priamy osobný kontakt, pri ktorom môžu opustiť konfrontačnú pozíciu a zamerať sa na hľadanie obojstranne výhodného riešenia. Takto si môžu zachovať otvorenú možnosť spolupráce do budúcnosti.
  • dôvernosť. Informácie získané v priebehu mediácie zostávajú dôverné a nemožno ich, ak sa účastníci nedohodnú inak, zverejniť. Táto skutočnosť je zakotvená aj v § 5 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Je to dôležitý ochranný prvok pri možnom následnom využití získaných informácií v súdnom konaní, pri výpovediach pred súdom v inej kauze, či pri poskytnutí informácií akejkoľvek tretej strane.
  • rovnoprávnosť účastníkov. Mediačné konanie slúži k posilneniu osoby, ktorá má vo vzájomných vzťahoch nižšie postavenie. Úlohou mediátora je udržiavať túto rovnoprávnu vyváženosť počas celého mediačného procesu s vyvrcholením v mediačnej dohode.
  • dobrovoľnosť. Je to jedna z kľúčových podmienok mediácie, ktorá sprevádza celý proces od začatia až po podpísanie mediačnej dohody. Obe strany tým zároveň preberajú spoluzodpovednosť za výsledok konania.

orientácia do budúcnosti. Minulosť v mediačnom konaní znamená len zorientovanie sa v tom, čo nefungovalo, resp. čo spôsobilo konflikt. Umením mediátora je opustiť problémové schémy z minulosti a zamerať sa len na budúce riešenia.

 

Prejsť na panel nástrojov

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com