Druhy sporov

 1. manželské, partnerské a rodinné spory:
 • úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode,
 • rodičovské práva a povinnosti,
 • vyživovacia povinnosť rodičov k deťom,
 • vyživovacia povinnosť detí k rodičom,
 • vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými,
 • príspevok na výživu rozvedeného manžela,
 • príspevok na úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, konflikty vo veci určenia otcovstva
 1. občianskoprávne spory:
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, resp. zrušení BSM,
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 • vyporiadanie dedičstva,
 • vecné bremená,
 • ťarchy,
 • vrátenie daru,
 • nájomné vzťahy,
 • práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sň
 • pory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv,
 • zaplatenie pohľadávok,
 • spory zo zmlúv o pôžičke,
 • o náhradu škody,
 • neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti,
 • susedské spory
 1. pracovné a pracovnoprávne spory:
 • neplatnosť rozviazania pracovného pomeru,
 • náhrada mzdy,
 • náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • pracovné úrazy,
 • konflikty medzi zamestnancami
 1. obchodné a obchodnoprávne spory:
 • zaplatenie pohľadávok,
 • neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa,
 • porušenie obchodného tajomstva,
 • spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/ členmi obchodných spoločností a družstiev,
 • spory o náhradu škody,
 • spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv ( napr. zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci – lízing, o sprostredkovaní, o tichom spoločenstve, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, zasielateľská zmluva, mandátna zmluva),
 • autorské práva
Prejsť na panel nástrojov

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com